Gallery
יקב רמת נגב - אלון צדוק
 יקב רמת נגב- יוגב צדוק היינן על המלגזה
 יקב רמת נגב- הצצה אל חדר החביות
 יקב רמת נגב - מבקבקים את הרוזה
 יקב רמת נגב - הקרטונים לאריזה בעמדת המתנה
 יקב רמת נגב - במחסן קירור היין
 יקב רמת נגב - באריזה לקרטונים
 יקב רמת נגב - מה בקרטון?
 יקב רמת נגב - מבקבקים רוזה על המכונה
 יקב רמת נגב - נתי עומסי המשגיח בעבודה
 יקב רמת נגב - יינות סדרת רמון עם הקפסולה האדומה
 יקב רמת נגב - מארזי שי לחגים
 יקב רמת נגב - יוגב במעבדה הקטנה שלו
 מבקרים ביקב
 מבקרים ביקב
 עבודה
 חביות
 עבודה
 אוריאל
 מריחים